Po stronie inwestora leży budowa fundamentów i wykonanie niezbędnych przyłączy.
Przy inwestycjach położonych pow. 30 km od siedziby ( Szymany 12-100), inwestor zabezpiecza nocleg dla 4-5 osobowej ekipy montażowej na czas budowy.
Budowę rozpoczynamy po przedstawieniu przez inwestora zezwolenia na budowę, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy przez inspektora nadzoru lub kierownika budowy.

          Stan surowy otwarty - zakres prac:

 • wykonanie izolacji poziomej pod ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi

 • ściany zewnętrzne i konstrukcje ścian działowych

 • ściany szczytowe

 • konstrukcja stropu, belki stropowe, podciągi

 • konstrukcja więźby dachowej wg projektu

 • pełne odeskowanie dachu deskami impregnowanymi próżniowo - ciśnieniowo

 • pokrycie dachu jedną warstwą papy wierzchniego krycia

 • podbitka pod okapami dachu

 • montaż węgarów w otworach przygotowawczych do montażu okien i drzwi

 • szlifowanie ręczne powierzchni drewnianych, następnie ich impregnacja preparatem bezbarwnym i bezzapachowym ( owadobójczy, grzybobójczy i opóźniający zapłon )


          Stan surowy zamknięty - zakres prac

 • wykonanie izolacji poziomej pod ścianami zewnętrznymi i wewnętrznymi

 • obustronne obicie deskami ścian działowych z izolacją

 • ściany zewnętrzne i konstrukcje ścian działowych

 • ściany szczytowe

 • konstrukcja stropu, belki stropowe, podciągi

 • konstrukcja więźby dachowej wg projektu

 • pełne odeskowanie dachu deskami impregnowanymi próżniowo ? ciśnieniowo

 • izolacja dachu i ścian kolankowych poddaszy

 • pokrycie dachu jedną warstwą papy wierzchniego krycia

 • podbitka pod okapami dachu

 • montaż węgarów w otworach przygotowawczych do montażu okien i drzwi

 • okna oraz drzwi zewnętrzne i wewnętrzne

 • podłoga na poddaszu

 • ganki, tarasy i zadaszenia

 • szlifowanie ręczne powierzchni drewnianych, następnie ich impregnacja preparatem bezbarwnym i bezzapachowym ( owadobójczy, grzybobójczy i opóźniający zapłon )

 • Dom z zewnątrz wykonany na gotowo i zaimpregnowany metodą natryskową środkiem bezbarwnym i bezzapachowym

  Wycena zależy od  wielkości powierzchni domu, wysokości ścian konstrukcyjnych i wewnętrznych, ilości kondygnacji , rodzaju pokrycia, powierzchni i stopnia skomplikowania dachu, ilości otworów okiennych i drzwiowych, rodzaju zastosowanych materiałów i rozwiązań technologicznych i technicznych.

Designed by konekt.net